Hobilerimiz 2

Sevgili Dostlar,

Bu hafta da 4 Mevsim Bahçeşehir dergisinde yayınlanmış olan “Hobisi olmayan toplum AVM ye gider” başlıklı röportajımın ikinci yarısını paylaşıyorum.

6.AVM’ler günlük hayatımızı olumlu ya da olumsuz nasıl etkiliyor? Alışveriş de bir hobi midir? Hobisiz toplum sizce de AVM’ye mi gider?

AVM ler günlük yaşamımıza pek çok kolaylık getirmiştir aradığımız birçok ihtiyacımızı aynı çatı altında yorulmadan uzun aramalara gerek kalmadan bulabilmek önemli bir lükstür. Bu anlamda bakılınca tabi ki olumlu etkilemektedir.

Alış veriş bir hobi değildir. Kişinin para harcayarak ihtiyacı olup olmadığına bakmaksızın alım yapması tabi ki onun dönemsel de olsa ruhsal yapısındaki bazı eksikleri doyuma ulaştırması bir anlamda terapi değeri taşır ama bu terapi daha önce sözünü ettiğimiz hobi tarifinden çok uzaktır.

Boşluk, işlevsizlik hissi son derece sıkıcı ve depresif bir histir. Kişi bu boşluk duygusuna girdiğinde çoğunlukla kendisiyle baş başa kalır ve bir yüzleşme süreci başlar. Hepimizin ortak eğilimi bu yüzleşmeden kaçınmak yönündedir. En kolay kaçınma yöntemi ise göz, kulak, tat alma gibi bir duyu organımızı meşgul etmekten geçer. Kimimiz bu boşluk duygusundan kaçınmak için bir şeyler atıştırırız, kimimiz yüksek tonda bir müzik dinleriz, büyük bir çoğunluğumuz da televizyon karşısına geçeriz. Seyredeceğimiz özel bir program olmasa bile o renkli resimlerin sürekli gözümüzün önünden geçmesi boşluk duygumuzu engeller tıpkı AVM lerdeki renkli ışıklı dükkanlar ve içerlerindeki mallar gibi. Bu açıdan bakılınca da boşluk duygumuzu gidererek bizi hobi edinmekten uzaklaştırdıkları için olumsuz etkilemektedir.

7.Teknoloji (bilgisayar, akıllı telefon vb.) günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Hobi olarak kabul edebilir miyiz, etkilerini anlatabilir misiniz?

Tabi ki hayır eğer sadece kullanıcı olarak bakıyorsak bunların hiçbirini hobi olarak kabul edemeyiz. Eğer bu cihazları tamir etmek, söküp takmak birbiriyle ilişkilendirerek farklı hizmet grupları oluşturmak gibi bizi mutlu eden becerilerimiz varsa o zaman durum değişir ve bu uğraş hobi vasfı kazanabilir.

Tüm bu cihazlar günlük hayatımızı, iletişimimizi kolaylaştırdığı küreselleşmeyi hızlandırdığı için çoğu zaman olumlu etkiliyorlar. Çoğu zaman diyorum çünkü kötü bir haber aldığınızda veya en uygunsuz zamanda iletişim durumuna geçtiklerinde çok da olumlu diyemiyoruz J

Etkileri biraz önce AVM ler için söylediğime çok benziyor bunlar da göz ve kulak duyularımızı meşgul ederek boşluk duygumuzu engelliyor ve bizi hobilerimizi keşfetmekten alıkoyuyorlar.

8.Çocukların hobi edinmesi için hangi yaşlar önemlidir? Bu konuda bizler ne yapabiliriz?

Çocuğun gerçek anlamda bir hobi edinmesi için kendi yeteneklerini ve eğilimlerini doğru algılayabileceği bir yaşta olması gerekir. Bu da en erken on bir, on iki yaşlarında oluşabilir.

Bu yaşa gelinceye kadar bazı ebeveynlerin bazen zorla da olsa çocuklarını çeşitli sanatsal veya sportif hobilere yönlendirdiklerini görmekteyim. Çocukların hobilerin neler olabileceğini tanımaları açısından çok faydalı buluyorum bu çabayı yeter ki bu tanıtma sürecinde kendi özlemleri olan hobileri edinmeleri için çocuklarına baskı yapmasınlar ve onların özgür seçimini beklesinler.

9.Hobi birçok kişinin yaptığı gibi gerçekten emeklilikte mi olmalı?

Hobilerin insanları mutlu eden uğraşlar olduğunu bildiğimize göre bu mutluluğu yaşamak için emekliliği beklememize hiç gerek yoktur. Kaldı ki emeklilik dönemine kadar bir hobi edinemeyen ve kendini o konuda hazırlayamayan kişi emekli olduktan sonra gerek hobi seçimi, gerekse seçtiği hobiyi benimseme konusunda zorlanacaktır. Doğru olanı aktif iş yaşamı esnasında kişinin bu seçimi yapmış olması ve bulabildiği boşluklarda uygulamaya çalışmasıdır. İş yaşamına ölçülü bir şekilde paralel giden bir hobi uğraşısı kişide işinden farklı bir meşguliyet yaratarak zihinsel ve bedensel dinlenmeyi sağlayacaktır. Emeklilik döneminde daha geniş bir zaman ayırabileceği hobisi daha önce de dediğim gibi kişiye kendini başarılı ve işe yarar hissettireceği için zaten çok gerekli olacaktır.

10.İş hayatında başarılı birçok insanın şehrin ve trafiğin yoğunluğundan, iş stresinden kurtulmak için şehir dışında bir bahçe vb. alarak şehir hayatından kopup tarıma ve doğal hayata yönlendiğine şahit oluyoruz. Bunun sebeplerini anlatabilir misiniz?

Bunun sebebi bazı hallerde bir hobinin uygulanması olsa bile genellikle kişinin ruhunda ve bedeninde aşırı yükselmiş olan titreşim ritmini düşürmek istemesinden kaynaklanmaktadır. Temposu yüksek ve yorgun bir günün ardından televizyon ekranına gelen yüksek tempolu yüksek binalar arasında geçen bir filmi seyretmek istemeyiz genellikle. Kanal değiştirirken karşımıza çıkan ovalar dağlar arasında geçen daha yumuşak akışlı bir filmi seyretmek bize daha cazip gelecektir. Şehrin trafik yoğunluğundan ve iş stresinden kurtulup şehir dışında doğal hayata yönlenmemiz de aslında bu kaçış duygusunun bir uygulamasıdır. Yoğun tempolu filmdeki rolümüzü bırakıp düşük tempolu filmde rol alma hareketidir.

11.Hobiler arasında eskiden peçete, kartpostal, pul koleksiyonu gibi uğraşlar vardı. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle hobilerimizde değişti. Sizce eski ve yeni hobiler arasındaki farkların insanlar üzerinde ne gibi etkileri oldu ?

Koleksiyon yapma hobisi yaygınlığı azalmış olmakla birlikte bugün de varlığını korumaktadır.  Teknolojik gelişim sonucu işlevini yitirmiş olan kartpostal ve pul artık neredeyse kullanımdan tamamen kalktığı için koleksiyon yapılmaya değer özelliğini de kaybetmiştir. Eski araba, eski üniformalar gibi pek çok konuda ise aynı heyecanıyla devam etmektedir. Tabi ki teknoloji beraberinde yeni hobiler getirmiştir ama bunlar ne çiçek yetiştirme ne ahşap süsleme gibi çok eski sayılacak hobilerin yerini alamamıştır. Teknolojinin bize sunduğu yeni hobilerin çoğu bazı teknik oyunlar seviyesinde kalmış olup klasik hobilerin verdiği doyuma ulaşamamışlardır.

Gelecek hafta da başka bir konuyla birlikte olabilmeyi diliyorum.

En içten sevgilerimle

Haluk Gültekin

Yaşam ve İlişkiler Koçu

www.halukgultekin.com

instagram: m.halukgultekin